ODRŽAN PRVI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA I UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA CENTAR ZA POTPORU PODUZETNICIMA   Dana 15. rujna 2017. godine održan je prvi sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora na projektu Centar za potporu poduzetnicima. Na sastanku su se predstavili svi...