+385 (0) 32 280-012 cppnijemci@gmail.com

Opis projekta

Naziv projekta: Centar za potporu poduzetnicima Nijemci

Kratki opis projekta: Cilj projekta je stvaranje svih potrebnih preduvjeta za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Nijemci što će se realizirati dogradnjom Centra za potporu poduzetništvu gdje će na jednom mjestu biti objedinjene sve usluge potrebne za razvoj poduzetništva i lokalnih gospodarskih subjekata. Općina Nijemci na svom području upravljanja ne raspolaže s dovoljno prostornih kapaciteta nužnih za razvoj gospodarskih subjekata, niska razina

protočnosti informacija prema stanovništvu uzrokovana je činjenicom da se na području općine ne nalaze na jednom mjestu sve stručne službe koje imaju informativno-edukativnu ulogu, što dovodi do ne iskorištavanja mogućnosti koje se nude stanovništvu koje se želi baviti različitim oblicima poljoprivredno-gospodarske djelatnosti. Navedeni uzroci dovode do povećanja nezaposlenosti što rezultira odlaskom stanovništva-smanjenjem

broja stanovnika na području općine Nijemci. Projektom dogradnje će se izgraditi materijalna i nematerijalna infrastruktura Centra za potporu poduzetnicima, stvorit će se preduvjeti za povećanje broja gospodarskih subjekata na području općine Nijemci, stvorit će se nova radna mjesta te će se doprinijeti uravnoteženom razvoju Vukovarsko-srijemske županije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izgradnja zgrade Centra za potporu poduzetnicima koja će se sastojati od 10 poslovnih prostora i 1 konferencijske dvorane uz razvijen plan upravljanja i razrađenu savjetodavno-edukativno-informativnu ulogu. Projekt ima za cilj doprinijeti uravnoteženom razvoju Vukovarsko-srijemske županije stvaranjem preduvjeta za otvaranje novih tvrtki, OPG-ova i samim time i povećanjem zapošljavanja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: ukupna vrijednosti projekta: 5.431.293,48 HRK; EU sufinanciranje: 4.628.322,29 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. rujna 2017. – do 01. siječnja 2020.

Kontakt osobe za više informacija: Martina Cigić, asistent na projektu, cppnijemci@gmail.com, 032/280-012

NOSITELJ PROJEKTA

Općina Nijemci
Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci, Hrvatska
Tel: +385 (0) 32 280 012
Web: http://www.opcina-nijemci.com

PARTNER

VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
Gospodarska zona 15, 32 000 Vukovar, Hrvatska
Tel: +385 (0) 32 638 775
Web: www.vura.hr

UGOVORNA TIJELA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0) 1 6106 111
Web: www.mingo.hr

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0) 1 6042 400
Web: www.safu.hr

KONTAKT

Općina Nijemci
Trg kralja Tomislava 6
32245 Nijemci
Tel: 032/280-012
Fax: 032/280-018

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 01. rujna 2017. – do 01. siječnja 2020.

Projekt i izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

STRUKTURNI FONDOVI

www.strukturnifondovi.hr