+385 (0) 32 280-012 cppnijemci@gmail.com
Završna konferencija

Završna konferencija

Dana 20. prosinca 2019. godine održana je završna konferencija projekta Centar za potporu poduzetnicima. Konferencija je održana u prostorima Centra za potporu poduzetnicima Općine Nijemci. Istaknuto je kako je projekt odobren u okviru poziva „Razvoj poslovne...
Deveti sastanak Projektnog tima

Deveti sastanak Projektnog tima

Dana 05.09.2019. godine održan je deveti sastanak Projektnog tima Centra za potporu poduzetnicima. Sastanak je održan u prostorima VURE – Razvojne agencije Vukovar d.o.o. u Vukovaru. Direktorica agencije, Vedrana Žilić, pozdravila je sve prisutne. Voditeljica...
Osmi sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora

Osmi sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora

Dana 29. svibnja 2019. godine održan je osmi sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora projekta Centar za potporu poduzetnicima. Voditeljica projekta Marijana Lončar obavijestila je sve prisutne o tijeku provedbe projekta i svim odrađenim aktivnostima. Radovi na...
Izgradnja Centra za potporu poduzetnicima

Izgradnja Centra za potporu poduzetnicima

Izvođač radova Salamon d.o.o. iz Privlake započeo je sredinom prosinca 2018. godine sa radovima na Rekonstrukciji upravne zgrade Općine Nijemci  –  Dogradnja centra za potporu poduzetnicima na k.č.br. 426 u k.o. Nijemci, Trg kralja Tomislava 6. U ožujku 2019....