+385 (0) 32 280-012 cppnijemci@gmail.com

Dana 29. svibnja 2019. godine održan je osmi sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora projekta Centar za potporu poduzetnicima. Voditeljica projekta Marijana Lončar obavijestila je sve prisutne o tijeku provedbe projekta i svim odrađenim aktivnostima.

Radovi na izgradnji Centra za potporu poduzetnicima, vezano uz element br. 1 Izgradnja Centra za potporu poduzetnicima napreduju prema planu. Trenutno se radi na uređenju unutrašnjosti ureda i konferencijske dvorane. U pripremi je i nabava za Opremanje Centra za potporu poduzetnicima, kao i snimanje radio i tv spota o samoj izgradnji Centra za potporu poduzetnicima.