+385 (0) 32 280-012 cppnijemci@gmail.com

ODRŽAN TREĆI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA I UPRAVNOG ODBORA NA PROJEKTU CENTAR ZA POTPORU PODUZETNICIMA

Dana 20. veljače 2018. godine održan je treći sastanak Projektnog tima i Upravnog odbora na projektu Centar za potporu poduzetnicima. Sastanak je održan u prostoru Razvojne agencije Vukovar d.o.o. u Vukovaru. Koordinatorica projekta Dušanka Miščević obavijestila je sve prisutne o ostvarenim aktivnostima na projektu i samom tijeku provedbe projekta. Na sastanku su izneseni prijedlozi za daljnju provedbu projekta.

Projekt Centar za potporu poduzetnicima sastoji se od nekoliko aktivnosti, jedna od tih aktivnosti je Promidžba i vidljivost. Na ovom sastanku razgovaralo se o logotipu samog projekta, izneseno je nekoliko ideja o izgledu logotipa, a odlučeno je da boje prate standardne boje vezane uz Općinu Nijemci.