+385 (0) 32 280-012 cppnijemci@gmail.com

U okviru projekta Centar za potporu poduzetnicima, nakon provedenog postupka javne nabave, potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem – izvođačem radova, Salamon d.o.o. iz Privlake. Dana 19. prosinca 2018. godine izvođač radova započeo je sa radovima na Rekonstrukciji upravne zgrade Općine Nijemci  –  Dogradnja centra za potporu poduzetnicima na k.č.br. 426 u k.o. Nijemci, Trg kralja Tomislava 6.

Tijekom siječnja 2019. godine srušena je krovna konstrukcija postojeće zgrade, demontirana drvena stropna konstrukcija , te srušeni nosivi zidovi koji su zidani opekom starog formata.  Izvađeni su betonski temelji, a sav šut je odvezen na gradski deponij.  Tijekom veljače izliveni su temelji nove zgrade i krenulo se u izgradnju ureda i konferencijske dvorane.