+385 (0) 32 280-012 cppnijemci@gmail.com

Izvođač radova Salamon d.o.o. iz Privlake započeo je sredinom prosinca 2018. godine sa radovima na Rekonstrukciji upravne zgrade Općine Nijemci  –  Dogradnja centra za potporu poduzetnicima na k.č.br. 426 u k.o. Nijemci, Trg kralja Tomislava 6.

U ožujku 2019. godine zgrada Centra za potporu poduzetnicima poprima svoj oblik, izgrađeni su uredi i konferencijska dvorana, i započeti su krovopokrivački radovi. Izvođač i nadzor nad radovima rade prema dogovorenom i uredno ispunjavaju svoje dužnosti. Zgrada Centra za potporu poduzetnicima tijekom travnja biti će pokrivena i krenut će se sa uređenjem prostorija.